Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Členství v ICC

ENGLISH VERSION   English.png

Členstvím v ICC se stanete součástí nejprominentnější světové podnikatelské organizace. Členové ICC ovlivňují dění v podnikání na úrovni G20 a prostřednictvím svých národních výborů i na národní úrovni.

Členství v ICC ČR a uhrazení poplatku za služby ICC ČR Vám umožní využívat všech výhod této jediné celosvětové podnikatelské organizace, včetně našich služeb:

 • zdarma zaslání 1 výtisku každé publikace vydané ICC ČR;
 • zdarma účast na Teritoriálních setkáních a Klubových setkáních pořádaných ICC ČR;
 • roční předplatné pravidelného měsíčního newsletteru ICC ČR;
 • sleva 10 %, 20 % nebo 30 % na semináře a další akce, které pořádá ICC ČR (sleva se odvíjí od výše placeného příspěvku za služby ICC ČR);
 • sleva 10 % na publikace vydané ICC ČR;
 • bezplatná Poradna ICC ČR prostřednictvím internetových stránek ICC ČR;
 • sleva na poradenství "na míru" podle výše placeného příspěvku za služby ICC ČR;
 • zajištění propagace na internetových stránkách ICC ČR;
 • přednostní možnosti propagace v rámci publikací vydávaných ICC ČR;
 • možnosti propagace na seminářích a dalších akcích ICC ČR formou sponzoringu;
 • pravidelný informační servis o činnosti odborných komisí ICC včetně dodání dokumentace podle svého výběru;
 • pravidelné informace o veškerých aktivitách ICC ČR;
 • možnost zapojení se do práce již existujících odborných komisí při ICC ČR, popř. spoluzaložení nové odborné komise nebo účast přímo v činnosti příslušné odborné komise při centrále ICC v Paříži;
 • právo volit a být volen do orgánů ICC ČR podle Stanov ICC ČR.

Kontaktujte nás!

 

Online přihláška

Podmínky členství:

členský poplatek: 5.000,- Kč* nebo 15.000,- Kč (osvobozeno od DPH)

+ příspěvek na služby ve výši 5.000,- Kč* nebo 20.000,- Kč nebo 30.000,- Kč (+ DPH) - od jeho výše je odvozena sleva na semináře a rozsah poskytovaných služeb

Být aktivním členem se vyplatí. Zjistěte jak nejlépe využít Váš příspěvek na služby.

 * Platí pro malé podniky - malým podnikem se, ve smyslu definice Doporučení Komise 2003/361/ES, rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu, který zaměstnává méně než padesát zaměstnanců a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur. Za malý podnik se, pro účely členství v ICC, nepovažuje banka, advokátní kancelář nebo pojišťovna. Status malého podniku prokáže nový člen čestným prohlášením.

Členové ICC Česká republika:

Česká exportní banka, a.s. - zakládající člen
Komerční banka, a.s. -  zakládající člen
POLYTECHNA - UNIMEX, s.r.o.

Čestní členové Národního výboru ICC Česká republika:

 • Ing. Vladimír Prokop
 • Ing. Alexander Šafařík - Pštrosz
 • Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola